Jméno a příjmení Pozice
Lukáš Wozniak - starosta SDH
Rostislav Pavelec  - velitel SDH
Eduard Čajánek - náměstek starosty
Tomáš Kohut - hospodář
Markéta Pastorková   jednatel
Marcel Novotný - organizační referent
Jakub Adamec - preventista
Kristýna Toflová   vedoucí mládeže
Alena Telváková   vedoucí soutěžního družstva žen
Michal Maceček - vedoucí soutěžního družstva mužů
Horymír Marek - člen kontrolní a revizní komise
Radka Wozniaková - člen kontrolní a revizní komise
Irena Štefková - člen kontrolní a revizní komise
Content

Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý váš život. Systémem vzdělávání a odborným výcvikem dosáhnete profesionálních znalostí. které budete využívat i ve svém osobním životě. Pokuď přijmete naše podmínky vstupu do řad dobrovolných hasičů, budete zařazeni do výcviku, kde vás seznámíme se základy hasičské abecedy. Další odborný růst záleží jen na Vašem individuálním přístupu.

Staňte se naším členem...

Více informací