Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý váš život. Systémem vzdělávání a odborným výcvikem dosáhnete profesionálních znalostí. které budete využívat i ve svém osobním životě. Pokuď přijmete naše podmínky vstupu do řad dobrovolných hasičů, budete zařazení do výcviku, kde vás  seznámíme se základy hasičské abecedy. Další odborný růst záleží jen na Vašem individuálním přístupu.

 

Staňte se naším členem

I Vy můžete pomoci chránit místo našeho společného soužití! Přijďte mezi nás.

I Vy máte na to být dobrovolným hasičem 

. . . jak se stát hasičem?

Leckterý malý kluk se touží stát hasičem. Leckterý velký kluk by se jím chtěl stát a neví jak.

 

Co je k tomu potřeba: 

 

Členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ( dále SH ČMS ) můžete získat od šesti let. Řádnými členy od šesti do osmnácti let jsou tzv. mladí hasiči. Ti se zhruba do šestnácti let zúčastňují hasičských soutěží, učí se otázky prevence atd. Od šestnásti let mohou být aktivněji zapojováni do akcí činných hasičů. Činným členem se může stát každý, kdo je starší osmnácti let. Po dovršení tohoto věku může být člen na jeho vlastní žádost a podnět velitele JSDH zařazen do výjezdové jednotky zřizované obcí. V případě zájmu se na nás můžete nezávazně přijít podívat. Pokuď se po nezávazné návštěvě přece jen rozhodnete aktivně se podílet na činnosti sboru, stanete se ,, Čekatelem na členství. Tento statut budete mít nejméně 2 měsíce. Za tu dobu budete mít možnost poznat, jestli se Vám práce ve sboru s námi líbí, a my poznáme blíže Vás a Vaši povahu. Poté můžete být přijat za člena sboru. Tak s chutí do toho! Členové SH ČMS mouhou být i členové přispívající. Přispívajícím členem se stane fyzická osoba starší osmnácti let, která se nemůže stát členem anebo ze závažných důvodů nemůže plnit povinnosti činného člena.

Obec má podle § 29 zákona č. 133 / 1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, povinnosti zajistit požární ochranu. Zřizuje proto Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce ( dále jen JSDH ), která provádí hašení požárů, záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a další. Udržuje akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH, zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH a požární ochrany, zajišťuje péči o členy JSDH a mnoho dalších.

Káždý člen JSDH se musí jednou za rok podrobit zdravotní prohlídce. Fyzické testy člen JSDH neskládá. Proto, aby se člověk stal dobrovolným hasičem, nezáleží na tom, jestli má vysokou školu a když na to přijde ani ukončené základní vzdělání. Dobrovolným hasičem se může stát každý, kdo chce pomoci, má kladný přístup k práci, umí vycházet s kolektivem a zajímá se o techniku.

 

Nabízíme:

. Práci v týmu

. Špínu, pot a dřinu zadarmo

. Fyzicky i psychicky náročnou činnost

. Teoretickou přípravu

. Praktický nácvik dovedností

. Trochu nebezpečí

. Docela dost legrace

. Zabereme Vám dost času

 

Požadujeme

. Dobrý zdravotní stav

. Věk minimálně 18 let

. Schopnost týmové práce

. Smysl pro špínu, pot a dřinu

. Dobrý zdravotní a psychický stav

. Zvládání učení! Rychlé uvažování

. Zručnost, sílu, pevné nervy

. Vyrovnanost, odvahu, silný žaludek

. Obětavost a vytrvalost

. Smysl pro humor různé tvrdosti

. Nesmíte trpět klaustrofobií

. Pravidelnou účast na akcích

 

Co Vás čeká

. Základní teoretická průprava

. Příprava na výjezdovou činnost

. Zařazení do výjezdového družstva

. Možnost speciálního zaměření dle schopností jedince

. Práce na technice

 

Postupně budete vycvičeni pro tyto činnosti:

. Hašení požárů

. Zásahy při dopravních nehodách

. Poskytnutí předlékařské pomoci

. Záchrana a evakuace osob

. Obsluha speciálních záchranných prostředků

 

Co získáte

. Moderní výstroj pro zásahovou činnost

. Odborné vzdělání v netradičním oboru

. Kolektiv lidí, kteří Vás nezklamou

 

 

Uvítáme řidičské oprávnění sk. ,,C + E ´´ s praxí ( není podmínkou ) 

 

 

Content

Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý váš život. Systémem vzdělávání a odborným výcvikem dosáhnete profesionálních znalostí. které budete využívat i ve svém osobním životě. Pokuď přijmete naše podmínky vstupu do řad dobrovolných hasičů, budete zařazeni do výcviku, kde vás seznámíme se základy hasičské abecedy. Další odborný růst záleží jen na Vašem individuálním přístupu.

Staňte se naším členem...

Více informací