Hledáme nové členy do dětského kolektivu Mladých hasičů. Nabízíme dětem kroužek, který spojuje zajímavou sportovní a fyzickou aktivitu s výukou základů požární prevence, první pomoci, orientaci v terénu, znalostí topografie a chování při mimořádných situacích. Děti se učí principům fair play, týmové spolupráci, ale také zdokonalují své individuální dovednosti. Družstva mladých hasičů se budou účastnit pravidelných soutěží v požárním sportu pořádaných v rámci okolních okrsků a celoroční soutěže Plamen.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese sdhceladna@seznam.cz
Content

Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý váš život. Systémem vzdělávání a odborným výcvikem dosáhnete profesionálních znalostí. které budete využívat i ve svém osobním životě. Pokuď přijmete naše podmínky vstupu do řad dobrovolných hasičů, budete zařazeni do výcviku, kde vás seznámíme se základy hasičské abecedy. Další odborný růst záleží jen na Vašem individuálním přístupu.

Staňte se naším členem...

Více informací