Naše SDH mělo možnost získat příspěvek na kroužek mladých hasičů od nadace ČEZ. Tímto by jsme chtěli poděkovat všem, kteří na letošním ročníku usedli za kolo pro naše sdružení a pomohli nám tak získat částku 49 261,-- Kč. 
Content

Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý váš život. Systémem vzdělávání a odborným výcvikem dosáhnete profesionálních znalostí. které budete využívat i ve svém osobním životě. Pokuď přijmete naše podmínky vstupu do řad dobrovolných hasičů, budete zařazeni do výcviku, kde vás seznámíme se základy hasičské abecedy. Další odborný růst záleží jen na Vašem individuálním přístupu.

Staňte se naším členem...

Více informací